Handel detaliczny

Detaliści często napotykają trudne wyzwania w zakresie transportu i logistyki, gdzie zderza się presja na dostępność produktów w sklepach, zarządzanie sezonowymi wahaniami popytu, dywersyfikacja jeśli chodzi o formaty dystrybucji i tak dalej. Jako kluczowy partner sieci detalicznych, GEODIS oferuje pełnozakresowe szyte na miarę rozwiązania odpowiadające precyzyjnie potrzebom operatora detalicznego i pozwalające poprawić jego wyniki i optymalizować koszty łańcucha dostaw.

Wyzwania związane z łańcuchem dostaw na rynku handlu detalicznego

Supply chain challenges in the Retail market Transport i logistyka mogą przesądzić o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. Jako jeden z najwyżej ocenianych dostawca usług transportowych i logistycznych dla tego sektora, GEODIS ma idealne warunki, aby oferować optymalne rozwiązania, zawsze nakierowane na maksymalizację efektywności łańcucha dostaw i optymalizację kosztów.

Rozwiązania GEODIS dla rynku detalicznego

GEODIS solutions for the Retail market GEODIS jest w stanie zapewnić doświadczone zespoły w zakresie logistyki i transportu w 67 krajach, aby rozwiązywać stanowiące wyzwania kwestie stawające przed detalistami we wszystkich obszarach (supermarkety, sklepy z artykułami wyposażenia wnętrz itp.). Rozwiązania i usługi stanowiące wartość dodaną GEODIS pomagają detalistom osiągnąć optymalizację łańcucha dostaw.

Usługi GEODIS niosące wartość dodaną dla branży handlu detalicznego

GEODIS value-added services for the Retail market Jako długoletni partner firm działających w branży handlu detalicznego, GEODIS całościowo rozumie kwestie transportowe i logistyczne specyficzne dla tego sektora i projektuje wyspecjalizowane rozwiązania odpowiadające na wyzwania strategiczne stojące przed każdym z klientów wywodzących się z tego branży.

Przykład GEODIS

Odkryj jak nasze wartościowe rozwiązania zapewniają optymalne zarządzanie łańcuchem dostaw.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

07/18/2016

GEODIS opens new Oil & Gas hub in Aberdeen, Scotland Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

07/21/2016

Safety: a fundamental for Nestlé and GEODIS Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości