O nas

GEODIS jest operatorem Supply Chain będącym jedną z największych firm w swojej branży w Europie i na całym świecie. GEODIS, stanowiący część SNCF Logistics, która z kolei jest linią biznesową Grupy SNCF, jest operatorem numerem jeden w dziedzinie Transportu i Logistyki we Francji i numerem cztery w Europie. Międzynarodowy zasięg obejmuje bezpośrednią obecność w 67 krajach oraz globalną sieć obecną w ponad 120 krajach. Dzięki swoim pięciu sektorom działalności (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express i Road Transport), GEODIS zarządza łańcuchem dostaw swoich klientów, zapewniając rozwiązania end-to-end możliwe dzięki naszym pracownikom, infrastrukturze, procesom i systemom.

Misja, Wizja, Wartości

Mission, Vision, Values GEODIS jest Wiodącym Operatorem Logistycznym zarządzającym łańcuchem dostaw swoich klientów poprzez zapewnianie rozwiązań end-to-end możliwych dzięki jego infrastrukturze, pracownikom, procesom i systemom. Nasza misja, wizja i wartości odzwierciedlają to, czym jesteśmy jako organizacja, nasze podejście oraz to, co wnosimy do partnerstwa z naszymi klientami.

GEODIS w liczbach

GEODIS in figures GEODIS jest operatorem Supply Chain będącym jedną z największych firm w swojej branży w Europie i na całym świecie. GEODIS, stanowiący część SNCF Logistics, która z kolei jest linią biznesową Grupy SNCF, jest operatorem numerem jeden w dziedzinie Transportu i Logistyki we Francji i numerem cztery w Europie. Międzynarodowy zasięg obejmuje bezpośrednią obecność w 67 krajach oraz globalną sieć obecną w ponad 120 krajach.

Zarządzanie

GEODIS governance GEODIS zobowiązuje się do działania w sposób etyczny i przejrzysty. Zarządzanie Grupą opiera się na kilku organach decyzyjnych: Radzie Nadzorczej, która zapewnia właściwe zarządzanie Grupą przez Zarząd, Zarządzie odpowiedzialnym za zarządzanie spółką i Dyrekcji, który wyznacza główne kierunki polityki Grupy i prowadzi działalność. Komisja Etyki składa się z Dyrektora Generalnego, Wiceprezesów Wykonawczych poszczególnych Linii Biznesowych oraz Radcy Prawnego i odpowiada za stosowanie Karty Etyki oraz za wszystkie kwestie związane z etyką.

Etyka i Zgodność z zasadami

Ethics & Compliance GEODIS kładzie duży nacisk na przyswojenie sobie przez wszystkich pracowników silnych zasad etycznych i kultury przestrzegania zasad.

GEODIS: historia pewnej ambicji

GEODIS: the story of an ambition Silny swoją historią i doświadczeniem, GEODIS rozwijał przez lata z sukcesem swoją działalność transportowo-logistyczną w ramach nieustannie odnawiającej się dynamiki. Będąc partnerem wzrostu swoich klientów, Grupa dostarcza dopasowanych i pewnych odpowiedzi na wyzwania jutra, korzystając ze swej sprawdzonej i długofalowej wiedzy eksperckiej.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości