Logistyka posprzedażna i logistyka zwrotów

Logistyka zwrotów jest kwestią o dużym znaczeniu strategicznym, gdyż koszty powodowane przepływami powrotnymi mogą spowodować znaczący uszczerbek w Waszych zyskach, a czasem nawet uczynić początkową transakcję nierentowną. Dzięki swemu know-how w dziedzinie napraw i ponownego wprowadzania na rynek produktów w trakcie okresu eksploatacji, a także demontażu i recyclingu produktów po zakończeniu eksploatacji, GEODIS może pomóc zoptymalizować przepływy powrotne i zredukować Wasze koszty.

Retours et apres vente
 

Wspierając Was w realizacji Waszych strategii biznesowych, mając na celu zyskowność  i lepszą obsługę klienta, GEODIS oferuje szybkie przetwarzanie i skuteczne zarządzanie wszystkimi Waszymi zwrotami:

 • Obsługa posprzedażna
 • Odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE)
 • Produkty wadliwe
 • Nadmierny zapas
 • Niesprzedany zapas
 • Produkty niechciane przez konsumenta
 • Zwroty na gwarancji
 • Kampanie zwrotów
 • Artykuły wycofywane z eksploatacji
 • Opakowania

Zarządzanie cyklem życia produktów

GEODIS wykorzystuje ogólnoeuropejską sieć o silnej obecności lokalnej do zarządzania przepływami zwrotów i przetwarzania produktów odebranych. Umożliwia to konsolidację zwracanych produktów bezpośrednio z miejsca zużycia i ogranicza koszty dzięki optymalizacji przepływów powrotnych. Nasze rozwiązania ukierunkowane są zarówno na rynki B2B jak B2C:

 • Odbiór
 • Kontrola
 • Demontaż
 • Sortowanie i usuwanie danych
 • Części zamienne
 • Naprawa, ponowna konfiguracja, przepakowanie i ponowne magazynowanie
 • SWAP
 • Dystrybucja / dystrybucja specjalistyczna
 • Rozbiórka i recycling
 • Ponowne wprowadzanie na rynek
 • Niszczenie
 • Przetwarzanie materiałów opakowaniowych

Logistyka zwrotów ma znaczący wpływ na rozwój zrównoważony

 • Odzyskiwanie materiałów
 • Ograniczenie korzystania z wysypisk jako metody gospodarki odpadami
 • Oszczędności dzięki ponownemu wykorzystaniu części lub materiałów
 • Oszczędności dzięki ponownej sprzedaży używanych produktów
 • Niezawodna obsługa klienta ku satysfakcji konsumenta końcowego
 • Większa świadomość środowiskowa konsumentów

Blog

Blog

Znajdź najnowsze wiadomości, historie i opinie dotyczące logistyki na naszym blogu Logistics Minded.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości