Zarządzanie

GEODIS zobowiązuje się do działania w sposób etyczny i przejrzysty. Zarządzanie Grupą opiera się na kilku organach decyzyjnych: Radzie Nadzorczej, która zapewnia właściwe zarządzanie Grupą przez Zarząd, Zarządzie odpowiedzialnym za zarządzanie spółką i Dyrekcji, który wyznacza główne kierunki polityki Grupy i prowadzi działalność. Komisja Etyki składa się z Dyrektora Generalnego, Wiceprezesów Wykonawczych poszczególnych Linii Biznesowych oraz Radcy Prawnego i odpowiada za stosowanie Karty Etyki oraz za wszystkie kwestie związane z etyką.

Geodis governance

Rada Nadzorcza lien

Rada Nadzorcza GEODIS sprawuje nadzór nad kierownictwem Spółki.

Zarząd  lien

Zarząd GEODIS jest odpowiedzialny za zarządzanie spółką pod kontrolą Rady Nadzorczej.

Dyrekcja GEODIS lien

Dyrekcja GEODIS składa się z 11 członków: prezesa Zarządu, sekretarza generalnego, czterech dyrektorów operacyjnych oraz pięciu dyrektorów funkcjonalnych. Dyrekcja wytycza strategię Grupy oraz określa plany działania.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości