Wyzwania związane z łańcuchem dostaw na rynku motoryzacyjnym

Jako firma z branży motoryzacyjnej, stajecie przed licznymi wyzwaniami biznesowymi. Ciągła presja rynku wymusza obniżanie kosztów, uwzględnienie wahań popytu i spełnianie rozmaitych norm bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska. Zarówno łańcuch dostaw, jak i zakłady produkcyjne firmy muszą działać na najwyższym poziomie, jednocześnie utrzymując dodatni bilans przepływów gotówkowych. Każdy z tych obszarów wiąże się z odrębną listą ważnych kwestii.

Kontrola międzynarodowego łańcucha dostaw

Niezależnie od roli: producenta, dostawcy czy dystrybutora w sektorze motoryzacyjnym, zamawiacie szeroką gamę produktów na rynkach globalnych. Jednocześnie zarówno linie produkcyjne, jak i łańcuchy dostaw nieustannie dążą do wdrażania filozofii Just-In-Time aby ograniczać koszty operacyjne. W takiej sytuacji możliwość oglądu sytuacji bieżącej i planowanie z wyprzedzeniem są kluczowe dla utrzymania niezawodności łańcucha dostaw.

Zajęcie silnej pozycji na rozwijających się rynkach światowych

Rozwój działalności, podążanie za ekspansją geograficzną klientów czy otwieranie nowych zakładów w regionach czy krajach odległych od centrali: wszystkie te działania wymagają szczegółowych planów. Aby odnieść sukces, potrzebujecie partnera dogłębnie rozumiejącego procesy biznesowe i będącego w stanie wdrożyć je w nowej lokalizacji. Oczywiście wykonanie takiego wdrożenia musi odbywać się bezpiecznie i zgodnie z lokalnymi normami i uwarunkowaniami.

Gwarancja elastycznego i niezawodnego łańcucha logistycznego

Elastyczność ma kluczowe znaczenie, gdy trzeba dostosowywać się do zmian popytu czy odpowiadać na ruchy konkurencji. Równie elastyczny musi być Wasz partner logistyczny, niezależnie od tego, gdzie i w jakich warunkach pracuje. A co najważniejsze, partner taki musi być w pełni niezawodny.

Wsparcie branży w kwestiach jakościowych, środowiskowych i etycznych

Branżę motoryzacyjną charakteryzuje wielość norm jakości i przepisów nakładających na Was zobowiązania związane z jakością, kwestiami środowiskowymi i etycznymi związanymi z prowadzoną działalnością. Potrzebny wobec tego jest partner logistyczny rozumiejący wymagania jakościowe tej branży, posiadający udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań je spełniających. Partner taki musi również dysponować kontrolą wewnętrzną, niezbędną do zapewnienia zgodności na szczeblu międzynarodowym.

Proaktywna optymalizacja łańcucha dostaw

Utrzymanie konkurencyjności w branży motoryzacyjnej wymaga procesu ciągłej poprawy organizacji działalności. W sytuacji, gdy logistyka jest główną siłą napędową wzrostu wydajności, dostawca usług logistycznych musi podzielać ten cel i być w pełni zaangażowany w jego osiągnięcie. Aby było to możliwe, musi on dysponować gotowym źródłem pomysłów na poprawę efektywności Waszego łańcucha dostaw w ujęciu finansowych lub technicznym.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości