Dystrybucja i cross docking

Dostawa Waszych towarów na czas, door-to-door, z jednego kontynentu na drugi to jedno. Czymś całkiem innym jest wykorzystanie tego czasu wysyłki na uwolnienie zamrożonego kapitału Waszej firmy. Nasze usługi dystrybucji i cross-docking umożliwiają Wam zwiększenie obrotów w magazynach, uproszczenie administracji oraz przekształcenie kosztów stałych w koszty zmienne.

Distribution & cross-docking

GEODIS może łączyć wolumeny o różnym pochodzeniu i konsolidować je w jedną dostawę końcową do odbiorcy. Dla Klienta oznacza to zmniejszenie kosztów magazynowania, poprawę opłacalności transportu dzięki konsolidacji w jedną 'dużą' wysyłkę oraz zmniejszenie kosztów utrzymywania zapasów dzięki ukierunkowaniu przepływów od dostawcy. Możemy również przeprowadzać dekonsolidację dużych wysyłek, na potrzeby dystrybucji do wielu odbiorców.

Magazyny i przechowywanie

W swojej branży możecie obserwować okresowe zmiany i krótkookresowe zwiększenia przepływów. W takich przypadkach możemy Wam zaoferować elastyczne rozwiązania magazynowania, nie wymagające z Waszej strony żadnych inwestycji kapitałowych. Zamiast tego korzystacie z naszych zasobów i obniżacie koszty łańcucha dostaw. Wybierając nasze rozwiązania magazynowe, możecie przekształcić koszty stałe w koszty zmienne.

Odbiór i etykietowanie  

Podczas zarządzania przepływem ładunków możemy zapakować i oznaczyć wyroby, przygotowując je do bezpośrednich dostaw do sklepów., Możemy również przepakować i oznaczyć Wasze towary, dostosowując je do sytuacji na rynku lokalnym. Po dostarczeniu produktów do Waszego magazynu możecie je od razu wyłożyć na półki. 

Rozładunek/załadunek kontenerów

GEODIS to specjalista w dziedzinie optymalizacji załadunku kontenerów, sztuce wykorzystania pełnej pojemności kontenera w celu osiągnięcia możliwie największych oszczędności przy transporcie kontenerowym. Oferujemy kontrolę podczas załadunku/rozładunku kontenerów pozwalającą monitorować jakość działań oraz stosować odpowiednie zasady ładowania kontenerów tak, aby poprawić efektywność przy rozładunku oraz wprowadzeniu na stan.

Control tower

Najwyższy poziom zaangażowania w wasz łańcuch dostaw: jeden zespół zapewniający pełen nadzór operacyjny, taktyczny i strategiczny. Przy tego typu scentralizowanym podejściu GEODIS tworzy jeden punkt kontaktowy  dla wszystkich działań logistycznych związanych z Waszymi produktami.

 • Jeden punkt kontaktowy  dla wszystkich usług świadczonych przez Waszych dostawców logistycznych
 • W pełni dedykowany zespół
 • Scentralizowana odpowiedzialność i realizacja dla wszystkich działań operacyjnych pomiędzy GEODIS a klientem
 • Scentralizowana koordynacja wszystkich partnerów łańcucha dostaw
 • Efektywna realizacja i zarządzanie jakością
 • Lepszy poziom widoczności w całym łańcuchu dostaw
 • Integracja systemu informatycznego
 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Obniżenie kosztów administracji i audytowania

Konsolidacja po stronie Kupca

Jeżeli Wasz łańcuch produkcji jest złożony i kupujecie towary od kilku dostawców i z kilku lokalizacji, nasza konsolidacja po stronie kupca i umiejętność współpracy z dostawcami uprości Waszą działalność.

Pozwólcie nam skoordynować Waszą sieć dostawców i pogrupować mniejsze wysyłki w jednym kontenerze w porcie załadunku. Jest to inteligentne rozwiązanie wykorzystujące efekt skali przy jednoczesnym uproszczeniu po Waszej stronie - usługa ta pozwoli Wam oczekiwać więcej:

 • Uproszczona odprawa celna
 • Ujednolicony proces zakupów
 • Obniżone koszty transportu
 • Poprawa przestrzegania zasad ochrony środowiska
 • Obniżone poziomy stanów magazynowych
 • Obniżone opłaty za dostawy na miejsce przeznaczenia
 • W celu zapewnienia jeszcze wyższego poziomu integracji i efektywności: pozwólcie GEODIS zarządzać również pierwszym i ostatnim kilometrem Waszego łańcucha dostaw poprzez usługi odbioru i dostawy.

Reverse logistics

Z końcem cyklu życia Waszego produktu lub w przypadku przeprowadzania napraw części i komponentów, potrzebujecie niezawodnego partnera w celu zwrócenia towarów za pośrednictwem Waszego łańcucha dostaw w skuteczny i kosztowo efektywny sposób. Bez względu na to, czy jest to remont, wymiana, recykling czy naprawa, oferujemy technologię zapewniającą Wam widoczność i globalny zasięg, umożliwiającą odbieranie Waszych towarów na całym świecie. 

Korzyści:

 • Zgodność z Dyrektywą UE WEEE 
 • Recykling i dokumentacja
 • Usługi dla Aftermarket Automotive  
 • Remont wyposażenia FF&E i OS&E hoteli i ośrodków wypoczynkowych  
 • Gwarancyjne i wymagane prawem Zwroty i wycofania towarów
 • GEODIS Blue Service
 • Obliczanie emisji CO2
 • Jeden punkt kontaktowy

 

IRIS

IRIS

IRIS to jedna wspólna platforma do zarządzania zamówieniami, etapami wysyłki/odchyleniami od planu transportu, do monitorowania faktur oraz zarządzania powiadomieniami. Aplikacja połączona jest z całą naszą siecią biur i przedstawicieli.

> PRZEJDŹ DO IRIS

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości