GEODIS: historia pewnej ambicji

Silny swoją historią i doświadczeniem, GEODIS rozwijał przez lata z sukcesem swoją działalność transportowo-logistyczną w ramach nieustannie odnawiającej się dynamiki. Będąc partnerem wzrostu swoich klientów, Grupa dostarcza dopasowanych i pewnych odpowiedzi na wyzwania jutra, korzystając ze swej sprawdzonej i długofalowej wiedzy eksperckiej.

Émile Calberson założył swoją firmę przewozu towarów w 1904 roku w Hawrze (Francja).  Działalność ograniczała się początkowo do przewozu bagażu i paczek pociągami pasażerskimi, a następnie dostarczania ich ze stacji na adres klienta. Niedługo później otworzył oddział w Paryżu. Działalność kolejowa została zastąpiona transportem drogowym i w 1920 r. narodziła się firma Société des Transports Routiers Calberson. W 1961 r. działalność została przejęta przez SCETA, filię SNCF.

Będący firmą numer dwa w transporcie overland we Francji (za SNCF), Calberson osiągnął wymiar międzynarodowy w 1966 r. dzięki przejęciom innych firm.  Począwszy od roku 1970, wiele oddziałów zostało otwartych we Francji i zagranicą, w tym w Holandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech. W 1981 r., sieć obejmowała 93 francuskie departamenty, zaś w roku 1984 Calberson zaczął być notowany na Drugim Rynku Giełdy Paryskiej. W kolejnym roku firma umocniła swoją pozycję w Wielkiej Brytanii przejmując  Cavewood Transport, a w roku 1987 wzmocniła swój międzynarodowy status obejmując większościowy udział w Hermann Ludwig Gmbh & Co, posiadający znaczącej wielkości sieć oddziałów w Ameryce Północnej i Azji Południowo-Wschodniej.

Pod koniec roku 1995, fuzja innych filii SCETY zajmujących się pozakolejowym transportem towarów (Bourgey Montreuil, SCETA Transport i SCETA International) dała początek Compagnie Générale Calberson, która przyjęła nazwę GEODIS jako nazwę firmy.

W momencie prywatyzacji w 1996 r. grupa GEODIS została zreorganizowana w ramach czterech gałęzi działalności: drobnicy, road, logistics i overseas.

Wraz z przejęciem w 2006 r. działu Freight Forwarding należącego do TNT Freight Management, którego nazwę zmieniono na GEODIS Wilson, GEODIS podwoił skalę swej działalności w branży i umocnił pozycję w Skandynawii, obu Amerykach, Azji i Australii. W ramach innego kluczowego działania rozwojowego, w 2008 Grupa dokonała przejęcia ogólnoświatowej platformy koordynującej aktywność logistyczną IBM i podpisała długoterminową umowę na zarządzanie całym łańcuchem dostaw IBM. Kontrakt ten doprowadził do powstania piątej Linii Biznesowej Grupy: Supply Chain Optimization, dla klientów pragnących dokonać outsourcingu całości bądź części swej działalności logistycznej.

W tym samym roku, po ofercie przejęcia ze strony SNCF, który posiadał już 42% udziałów w spółce, GEODIS stał się w pełni należącą do SNCF filią i dołączył do nowego działu Transportu i Logistyki.

1904

Powstanie Transports Rapides Calberson w Hawrze, w 1920 r. przemianowanego na Société des Transports Routiers Calberson.

1961 

SCETA przejmuje Société des Transports Routiers Calberson.

1995

W wyniku fuzji Compagnie Générale Calberson, Bourgey Montreuil, SCETA Transport i SCETA International powstaje grupa GEODIS. 

1996

Grupa zostaje sprywatyzowana na mocy rozporządzenia z 20 sierpnia 1996 i przechodzi restrukturyzację, w wyniku której powstają cztery linie Biznesowe: Drobnica, Overseas, Logistics i Road.

2002 

GEODIS rozpoczyna partnerską współpracę z niemiecką firmą Rohde & Liesenfeld, mając na celu wzmocnienie sprzedaży międzynarodowej i sieci transportu. Firma ponownie trwale odzyskuje rentowność.

2003

GEODIS dokonuje ekspansji swej sieci w Azji, otwierając własne oddziały w Indonezji i Korei.

2004 

GEODIS Calberson świętuje setną rocznicę powstania. Grupa potwierdza powrót do zyskownego wzrostu.

2005 

GEODIS jest wprowadzona na rynek Eurolist w Przedziale B na giełdzie Euronext w Paryżu. Grupa wprowadza swą europejską usługę drobnicową, Eurofirst.

2006 

Grupa przejmuje dział Freight Forwarding TNT, co czyni zeń jednego z wiodących operatorów zarządzających frachtem w Europie.   

2007 

GEODIS przeprowadza podwyższenie kapitału, które okazuje się wybitnym sukcesem. Grupa przejmuje Rohde & Liesenfeld i wprowadza nową strukturę organizacyjną opartą na czterech Liniach Biznesowych: Drobnica, Freight Forwarding, Contract Logistics i Road.

2008 

GEODIS dołącza do nowego działu Transportu i Logistyki SNCF po przejęciu przez większościowego udziałowca. W tym samym roku GEODIS nabywa na podstawie długofalowej umowy IBM Global Logistics, platformę globalnych przepływów logistycznych IBM, tworząc piąty obszar aktywności Grupy: GEODIS Supply Chain Optimization.

2009

GEODIS kontynuuje program rozwoju zewnętrznego poprzez nabycie dwóch z czterech działów Giraud International: branżę Żelaza i Stali oraz jednostkę biznesową Obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.

2012

Marie-Christine Lombard dołącza do Grupy jako Dyrektor Generalna.

2015

GEODIS przejmuje OHL (Ozburn-Hessey Logistics) i wzmacnia ofertę Freight Forwarding i Contract Logistics w Stanach Zjednoczonych.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości