Rozwiązania GEODIS dla sektora high-tech

W centrum naszej oferty dla sektora high-tech znajduje się doświadczenie w dostarczaniu dużym firmom z tej branży kompleksowych usług transportowo-logistycznych na terenie 120 krajów. Usługi te obejmują dostarczanie podzespołów do fabryk, magazynowanie VMI, obsługę ekspedycji z zakładów produkcyjnych, wysyłki produktów gotowych, pośrednictwo celne, obsługę dostaw części zamiennych, napraw i przyjęcia produktów do utylizacji w ramach logistyki odwróconej. Ponadto opracowujemy rozwiązania pozwalające na optymalizację sieci klientów przez głębszą integrację i optymalizację całości ich łańcuchów dostaw.

Supply Chain Optimization

Optymalizacja łańcucha dostaw GEODIS rozpoczyna się od określenia szczególnych dla danej firmy możliwości przekształcenia łańcucha dostaw przez obniżenie stałych i zmiennych kosztów logistyki, utrzymywanie zapasów, pracę z ryzykiem łańcucha dostaw i wykorzystanie zaangażowanego kapitału - przy jednoczesnej poprawie jakości świadczonych usług. Z kolei wspomniane oszczędności operacyjne oznaczają, że można przekierować wartościowe zasoby na potrzeby Waszej podstawowej działalności.

Firmy z sektora high-tech poszukują proaktywnej widoczności przesyłek tak, aby móc zarządzać kwestiami logistycznymi w czasie rzeczywistym zarówno na rynkach dojrzałych, jak i na szybko rozwijających się rynkach wschodzących. GEODIS spełnia te potrzeby dostarczając całościowe informacje za pośrednictwem pojedynczej platformy zarządzania przepływami logistycznymi. Równolegle do zapewnienia korzyści taktycznych w postaci widoczności przesyłek, zarządzania powiadomieniami i możliwości tworzenia harmonogramów łańcucha dostaw, to rozwiązanie zarządzania przepływami logistycznymi dostarcza bazy danych mogące wesprzeć bardziej strategiczny wymiar planowania łańcucha dostaw, zakupów i optymalizacji sieci.  Poza zaawansowanymi aplikacjami wspierającymi podejmowanie decyzji, GEODIS zapewnia Wam zespół ekspertów zaangażowanych w poprawę wydajności Waszej logistyki i łańcucha dostaw. 

Koszty transportowo logistyczne w oczywisty sposób odgrywają poważną rolę u każdego klienta z branży high-tech. Oprócz korzyści strategicznych w ujęciu długookresowym, GEODIS może również dostarczyć korzyści w krótkim okresie przez światowej klasy zdolność efektywnego pozyskiwania usług.  W ten sposób GEODIS może dać Wam dostęp do preferencyjnych stawek  warunków w połączeniu z wszelkimi narzędziami potrzebnymi do mierzenia i zarządzania wydajnością dostawców.  Dostępne są również usługi płatności i weryfikacji faktur spedycyjnych.


Freight Forwarding

Jedyną rzeczywistością, jaką znają wszyscy klienci z branży high-tech, jest globalizacja ich łańcuchów dostaw. Od podstawowych zakupów w Azji do lokalizacji zoptymalizowanych podatkowo i niejednorodnego rozkładu globalnego zaplecza klientów - GEODIS dostarcza rozwiązania logistyki end-to-end dla branży high-tech. Łącząc ze sobą kontynenty drogą lotniczą i morską, GEODIS oferuje zintegrowane rozwiązania spedycyjne obejmujące transport fizyczny, zarządzanie siecią i przepływy informacji. Celem GEODIS jest zwiększenie konkurencyjności klientów przez zapewnienie wysokiej jakości usług spedycyjnych, płynnie zintegrowanych z rozwiązaniem obsługi łańcucha dostaw zwiększającym jego przejrzystość i obniżającym koszty poprzez optymalizację przepływów towarowych.Contract Logistics

GEODIS obsługuje również jeden z największych magazynów własnych oraz sieć logistyczną dla branży high-tech na terenie Europy. Aktywa związane z logistyką, magazynowaniem i realizacją zamówień są szyte na miarę na potrzeby rynku high-tech i obejmują usługi związane z odbiorem, VMI, montażem, dostosowaniem produkcji do potrzeb klienta, dostawami dla linii produkcyjnych, zarządzaniem zapasami, pickingiem, stagingiem, usługami niosącymi wartość dodaną i wysyłką. Doświadczenie zdobyte w sektorze high-tech pozwala nam w sposób innowacyjny zarządzać zasobami oraz tworzyć potężne systemy informacyjne służące strategiom rozwojowym klientów.Distribution & Express

Istotnym elementem łańcucha dostaw w sektorze high-tech jest możliwość dostarczenia elastycznych i niezawodnych rozwiązań wrażliwych czasowo dla mniejszych rozmiarów przesyłek zawierających akcesoria, urządzenia peryferyjne i części zamienne. GEODIS oferuje zróżnicowane usługi z wykorzystaniem własnej sieci drobnicowej na terenie Europy. Sieć ta świadczy usługi lokalne korzystając z rozległej sieci obejmującej usługi magazynowe, czartery, dostawy ekspresowe, przechowywanie, przeprowadzki i najem powierzchni - oraz liczącej 12 000 pracowników zaangażowanych w satysfakcjonującą i zindywidualizowaną obsługę klienta.Road Transport

Transport zawsze stanowił podstawowy element rozwiązań GEODIS, obejmując usługi przewozów całopojazdowych, drobnicowych, dedykowanych i podzlecanych, przepływów bezpośrednich, kierowanych z platformy i wykonywanych transportem specjalistycznym za pomocą wyspecjalizowanych aktywów.  Dla klientów z sektora high-tech, zarządzanie spedycją i Road Transport GEODIS oferują szeroki zakres typów aktywów, cross-docking, trasy alternatywne, określone czasy transportu oraz w pełni bezpieczne, całościowe rozwiązania control tower. Możliwość śledzenia przesyłek oferowana przez GEODIS umożliwia naszym klientom z sektora high-tech monitorowanie i pomiar wydajności operacyjnej na poziomie taktycznym, a rozwiązania control tower dają klientom dostęp do informacji strategicznych potrzebnych do planowania i optymalizacji łańcucha dostaw.Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości