Więcej informacji dla Was i Waszych odbiorców

Używajcie naszych aktywnych powiadomień, by utrzymywać wyczerpujący poziom informacji w kontakcie z nami i naszymi odbiorcami.

Teleoperator at her desk

Info Réseau: Informacje dotyczące transportu

Informujemy Was o problemach związanych z ruchem drogowym, mogących wpłynąć na dostawę Waszych przesyłek.

 • Jesteście informowani  o zdarzeniach takich, jak strajki, szczególne wydarzenia, wypadki drogowe i święta państwowe mogące  spowodować opóźnienie  dostawy;
 • Informacje te są dostępne przez e-mail, widget i aplikację w smartfonie, a także na stronie startowej Waszego e-space;
 • Aby otrzymać  te informacje e-mailem, wystarczy wpisać swój adres mailowy na stronie startowej Waszego e-space.

Info Desti: Informacje dla odbiorców

Możecie zażądać, by Wasz odbiorca był informowany o nadchodzącej dostawie.

 • Wprowadźcie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego odbiorcy na etapie przygotowywania wysyłki;
 • Kiedy paczka opuszcza nasz oddział, Wasz odbiorca otrzymuje powiadomienie i może śledzić wysyłkę;
 • Po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia, Wasz odbiorca może również w razie potrzeby dokonać zmiany umówionej wizyty.

Info Pro: Informacja błyskawiczna (tylko dla krajowych usług ekspresowych)

W razie problemu z dostawą zostaniecie poinformowani jako pierwsi.

 • W razie problemu z dostawą (odbiorca nieobecny, brakujący dokument itp.), w ciągu 30 minut wysyłamy do Was e-mail i/lub smsa;
 • Możecie następnie skontaktować się z nami w trybie pilnym, byśmy mogli zastosować najlepsze rozwiązanie;
 • Możecie śledzić rozwiązywanie problemu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem widgetu lub aplikacji na smartfonie.
Info Direct

Info Direct

Jesteście powiadamiani  o problemach z dostawą i możecie wprowadzić swoje instrukcje  bezpośrednio on-line.

 • W razie problemu z dostawą (odbiorca nieobecny, brakujący dokument itp.), w ciągu 30 minut wysyłamy do Was e-mail i/lub smsa;
 • Następnie możecie wprowadzić swoje instrukcje bezpośrednio on-line, umożliwiając nam zakończenie procesu dostawy (ponowna dostawa lub zwrot);
 • Możecie określić częstotliwość otrzymywania powiadomień oraz podać odbiorców;
 • Interfejs jest dostępny bez przerw, możecie więc zajmować się rozwiązywaniem problemów z dostawą w dogodnej chwili.

Oglądanie faktur on-line

Oglądajcie kopie swoich faktur bezpośrednio on-line, korzystając z bezpiecznego dostępu.

 • Ustawiacie dane logowania zapewniając bezpieczny osobisty dostęp do swoich faktur;
 • Wasze faktury i noty kredytowe są dostępne do wglądu w bezpiecznym środowisku następnego dnia po ich wystawieniu;
 • Macie bezpośredni dostęp do dziesięciu ostatnich faktur i możecie przeglądać je lub ściągać za pomocą jednego kliknięcia. Dostępny jest również moduł do wyszukiwania faktur według dat, numerów faktur, usług, numeru wysyłki itp.;
 • Uzyskujecie dostęp do 12-miesięcznej historii faktur.