Zwiększone bezpieczeństwo Waszych przesyłek

Skorzystajcie z naszych zobowiązań umownych, by zabezpieczyć swoją działalność.

Scanner

Zwiększona odpowiedzialność (przy usłudze ekspresowej)

Ponieważ bezpieczeństwo Waszych przesyłek stanowi dla nas absolutny priorytet, nasza odpowiedzialność w ramach umowy jest najwyższa na rynku.

 • Nasza odpowiedzialność za uszkodzone towary w ramach umowy wynosi €33 za kg, maksymalnie do 1000 € / pakiet;
 • Odpowiedzialność w ramach umowy dotyczy wszystkich usług krajowych.
 • W przypadku naszej usługi NetExpress Europe, odpowiedzialność w ramach umowy jest równa wyższej z dwóch poniższych liczb:
  • €33 za kg, maksymalnie do 1000 € / pakiet;
  • Warunki CMR: 8.33 SDR za kg

Cash on delivery/Płatność przy odbiorze/

Możliwe jest zażądanie płatności za Wasze paczki przy odbiorze.

 • Kwotę płatną przy odbiorze należy określić w momencie przygotowywania wysyłki.
 • Możecie zażądać podania szczegółów dotyczących ceny w e-mailu powiadamiającym odbiorcę o dostawie tak, by odbiorca mógł przygotować się do płatności.
 • Opcja płatności przy odbiorze dostępna jest jako standard dla wszystkich usług krajowych , a także na żądanie dla przesyłek międzynarodowych.
 • Nasze oddziały zobowiązują się do przesłania płatności nadawcy tego samego wieczora w przypadku dostaw porannych oraz nazajutrz rano w przypadku dostaw popołudniowych.

Ubezpieczenie wartości przesyłki

Możliwe jest podwyższenie kwoty ubezpieczenia towarów wrażliwych do ich rzeczywistej wartości.

 • Na etapie przygotowawczym należy podać wartość i rodzaj towarów do ubezpieczenia.
 • Takie dodatkowe ubezpieczenie podnosi pułap naszej odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku udowodnionej szkody.
 • Opcja ta jest dostępna za równowartość 1% deklarowanej wartości, w przypadku wszystkich naszych usług.
 • Maksymalna wartość, jaką można zadeklarować, wynosi 450,000 € (w przypadku wyższej wartości prosimy o kontakt).

Szczególnie ważne dostawy

Możliwe jest zawarcie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek opóźnienia dostawy.

 • W przypadku opóźnionej dostawy, standardowe odszkodowanie przewidziane w naszych standardowych warunkach sprzedaży zostaje zastąpione kwotą przez Was zadeklarowaną ;
 • Opcja ta jest dostępna na żądanie i wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez GEODIS;
 • Strata poniesiona w wyniku opóźnionej dostawy musi zostać udowodniona;
 • Uwaga: opcja ta nie może zostać zastosowana w przypadku przewozu ofert przetargowych.