Nasze podejście do zagadnień CSR

Nasze podejście do Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) oparte jest na Złotej Zasadzie „Bądź dobrym obywatelem”, jednej z 7 Złotych Zasad programu doskonalenia ustawicznego STS. Dlatego też CSR jest jedną z 7 wiodących zasad GEODIS prowadzących do realizacji planu korporacyjnego, jakim jest Ambition 2018.

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw (CSR) w centrum naszego Programu Doskonałości Biznesowej

W 2003 r., GEODIS podpisał UN Global Compact. Spółka jest zobowiązana do uczynienia z odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kluczowego elementu swojej korporacyjnej wizji.

Podejmowanie działań jako odpowiedzialny pracodawca

Strategia CSR GEODIS adresowana do pracowników firmy

Jako partner na rzecz zrównoważonego wzrostu dla klienta

Strategia CSR dotycząca swoich klientów

Zaangażowanie dostawców i podwykonawców w podejście CSR

Strategia CSR dotycząca jej dostawców i podwykonawców.

Ochrona środowiska i angażowanie się w społeczeństwo

Strategia CSR dotycząca społeczeństwa.

Przestrzeganie zasad etyki i zgodności

GEODIS jest firmą stawiającą wysokie wymagania sobie oraz wszystkim swoim interesariuszom, dlatego też w centrum swej strategii i fundamentalnych pryncypiów umieściła działania dotyczące Etyki i Zgodności. Stanowią one potwierdzenie silnej zasady odpowiedzialności, która towarzyszy na co dzień naszej Misji, naszej Wizji i naszym Wartościom.

2017 wskaźniki CSR

2017 wskaźniki CSR

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości