Wyzwania związane z łańcuchem dostaw na rynku handlu detalicznego

Transport i logistyka mogą przesądzić o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. Jako jeden z najwyżej ocenianych dostawca usług transportowych i logistycznych dla tego sektora, GEODIS ma idealne warunki, aby oferować optymalne rozwiązania, zawsze nakierowane na maksymalizację efektywności łańcucha dostaw i optymalizację kosztów.

Zarządzenie wieloma zróżnicowanymi geograficznie źródłami dostaw

Łańcuchy dostaw w ciągu ostatnich lat znacznie się skomplikowały, na co wpływ ma kilka dynamicznych oddziaływań, w tym polityka zaopatrzenia, dywersyfikacja sprzedaży i formaty dystrybucji.  Jako że pełny i precyzyjny ogląd strumieni wchodzących jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, GEODIS oferuje niezawodne śledzenie dostaw zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Optymalizacja kosztów łańcucha dostaw

Kontrola łańcucha dostaw jest kluczowym czynnikiem w utrzymaniu konkurencyjności w sektorze detalicznym. Obok zakupów i marketingu, transport i logistyka stanowią kluczowe dźwignie produktywności. Spełniając Wasze potrzeby w zakresie zarządzania i optymalizacji przepływów międzynarodowych, rozwiązania GEODIS zapewniają efektywne wsparcie inicjatyw rozwojowych.

Ciągła dostępność produktów w sklepach

Dobre wyniki firm działających w branży handlu detalicznego zależą w dużym stopniu od dostępności produktów na półkach. Oznacza to, że trzeba zapewnić szybkie uzupełnianie produktów, często wielokrotnie w ciągu dnia, jednocześnie minimalizując magazynowanie produktów na salach sprzedaży. Aby zapobiec brakom, GEODIS oferuje wysoko responsywne zwinne rozwiązania obejmujące wszystkie lokalizacje geograficzne, miejskie i podmiejskie.

Niezawodna logistyka dla dystrybucji wielokanałowej

Ponieważ klienci kierują się czasami dostawy, do jakich zobowiązuje się sprzedawca w ramach wszystkich trybów dostawy, niezawodność staje się czynnikiem kluczowym w utrzymaniu wizeruku marki. Biorąc na siebie odpowiedzialność za niezawodność Waszego łańcucha dostaw, GEODIS może zająć się dostawami wielokanałowymi i zobowiązać się do utrzymania zgodności z wyśrubowanymi terminami dostaw niezależnie od okoliczności. 

Obsługa bardzo dużych ilości towarów

W handlu detalicznym regularnie powtarza się sytuacja sezonowego wzrostu popytu, dlatego potrzebujecie responsywnych partnerów umiejących obsłużyć logistykę i transport dużych ilości towarów w okresach krytycznych. Rozmiar i zasięg działalności GEODIS oznacza, że możemy się podjąć obsługi bardzo dużych ilości towarów transportowanych globalnie w ramach bardzo napiętych harmonogramów.

Bardziej odpowiedzialny łańcuch dostaw

Prawo europejskie powoduje zmianę w kierunku odpowiedzialności społecznej biznesu ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. GEODIS w oferowanych rozwiązaniach w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw uwzględnia czynniki środowiskowe i społeczne. Przyjazność dla środowiska obejmuje kwestie związane z redukcją śladu węglowego, zarządzaniem odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz stosownymi najlepszymi praktykami jeśli chodzi o obsługę logistyki zwrotów...

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości