Dopłata Paliwowa (Road)

Zgodnie z ustawą nr 2006-10 z dnia 5 stycznia 2006 r., ceny transportu indeksowane są do cen paliwa. Do cen transportu stosuje się co miesiąc stawkę zmienną, odpowiadającą zmianom cen paliwa.

Wspomniane ceny paliw, określane przez Direction Générale de l’Energie et du Climat, publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energetyki, pod Energia/Ropa naftowa/Cena we Francji/Diesel: http://www.prix-carburants.developpement-durable.gouv.fr/petrole/se_cons_fr.htm

Miesięczna stawka strumienia drogowej dopłaty paliwowej w miesiącu M oparta jest na przebiegu sytuacji w przedostatnim tygodniu miesiąca M-1 i stosowana zgodnie z poniższą tabelą:

Średnia cena DGEC

 (bez VAT)

Stawka dopłaty paliwowej

od

mniejsza niż

1.040

1.055

8.41%

1.055

1.070

8.81%

1.070

1.085

9.22%

1.085

1.100

9.63%

1.100

1.115

10.05%

1.115

1.130

10.48%

1.130

1.145

10.91%

1.145

1.160

11.35%

1.160

1.175

11.80%

1.175

1.190

12.26%

1.190

1.205

12.72%

1.205

1.220

13.19%

1.220

1.235

13.67%

Wyżej wymienioną dopłatę paliwową stosuje się do wszystkich wysyłek krajowych i na terenie Europy, do przesyłek ekspresowych i transportu drobnicowego (z wyłączeniem międzynarodowych lotniczych usług ekspresowych, które podlegają dopłacie paliwowej do usług lotniczych). Pojawia się ona jako procentowy wzrost kwoty na rachunku.

Niniejsze postanowienia, zgodne z ustawą 2006-10 z dnia 5 stycznia 2006, mają charakter prawnie obowiązujący. Geodis zastrzega sobie możliwość modyfikowania lub wprowadzania zmian w metodach obliczeniowych, w dowolnym czasie i bez wcześniejszej zapowiedzi.