Sterowanie operacjami przewozowymi i projektowanie planu przewozów

GEODIS wspiera Cię w strategicznym, taktycznym i operacyjnym zarządzaniu przepływami transportowymi dzięki swym ekspertom z poszczególnych Linii Biznesowych oraz efektywnym zasobom transportowym.

GEODIS, innowacyjny model  sterowania operacjami przewozowymi

GEODIS wdraża sprawdzony model oparty na współpracy, wspierający zarządzanie Twoją działalnością:

 • Pełna integracja z Twoim łańcuchem dostaw;
 • Integracja z Twoimi systemami IT;
 • Przy wsparciu ekspertów z Twojej branży;
 • Globalny Account Manager dla każdego projektu, zapewniający kontakt pomiędzy jednostką pilotującą, a całą organizacją  transportu;
 • Wyprzedzające zarządzanie sezonowością produktów we współpracy z klientem;
 • Plan przewozowy o przemysłowej skali;
 • Zarządzanie poziomami obsługi klienta odnośnie bezpieczeństwa, czasu, zagadnień środowiskowych i identyfikowalności;
 • Zoptymalizowany budżet transportowo-logistyczny.

W 2014 r. wprowadzono dwie platformy mające na celu łączenie zasobów i wiedzy eksperckiej:

W listopadzie 2014 r. we Francji powstały dwie europejskie platformy, jedna w Compiègne, a druga w Lyonie, mając na celu scentralizowanie umiejętności, by zapewnić wyższą jakość obsługi klienta i większy zasób planów przewozowych dla klientów, poprawiając w ten sposób wydajność.

Usługi Road Transport opierają się na prawdziwym partnerstwie, w ramach którego klienci wiedzą dokładnie, co mogą zyskać, poza wiedzą uzyskiwaną z systemu informacyjnego. Od momentu rozpoczęcia projektu współpracy, GEODIS Road Transport określa w umowie cele dotyczące optymalizacji i regularnie ocenia ich stan zaawansowania. Dwa wyspecjalizowane działy oraz biuro inżynierskie nadzorują zadania o wysokiej wartości dodanej: przewidywanie sezonowości i dopasowywanie harmonogramów załadunków pozwalają na uzyskiwanie dobrych wyników i efektywności.

Dzięki ofercie pełnego zarządzania oraz otwarciu dwu platform, klienci GEODIS Road Transport są w stanie przejść od podejścia opartego na krótkoterminowych negocjacjach do procesu zarządzania globalnym budżetem koncentrującego się na perspektywie długoterminowej.

Zarządzanie operacjami w kilku liczbach:

 • 300,000 przepływów rocznie;
 • 600 użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych;
 • 150 milionów EUR przychodów z zarządzania przepływami;
 • 10 Global Accountów zajmujących się przemysłem, produktami konsumpcyjnymi i branżą chemiczną.
eZenith

Sprawdź swoją przesyłkę online

> ZENITH TRANSPORT


> ZENITH LLP

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości