Silniejsze zaangażowanie w Waszą politykę rozwoju zrównoważonego

Korzystajcie z naszych narzędzi CO², by ulepszyć swoją politykę rozwoju zrównoważonego.

Stronger commitment

Sumaryczne dane CO²eq*

Dostęp do łącznych emisji CO²eq związanych z Waszymi wysyłkami, bezpośrednio na Waszym portalu e-space.

 • Informacje na temat  emisji CO²eq dotyczących wysyłek z poprzedniego miesiąca dostępne są bezpośrednio na stronie startowej Waszego portalu e-space;
 • Klikając na "More details" /więcej szczegółów/, możecie uzyskać dane w podziale na różne gałęzie działalności z dwumiesięczną historią:
  • Distribution & Express
  • Freight (w tym usługi kurierskie) 
  • Overseas (air, sea, Fly Express)
  • Specialized distribution/ dystrybucja specjalistyczna/

Szczegółowe dane CO²eq*

Promujcie swoją politykę środowiskową za pomocą bardziej szczegółowej usługi opcjonalnej.

 • Dzięki tej opcji, wykorzystując  funkcję “Track my shipments” /śledź moje wysyłki/, uzyskujecie dostęp  do danych o emisji CO²eq każdej z wysyłek i możecie dokonać eksportu tych danych w formacie *.xls format;
 • Otrzymujecie miesięczne, kwartalne i roczne raporty na temat CO2 o wcześniej ustalonym formacie, pozwalające  uzyskać dostęp do analizy w podziale na:
  • aktywności i usługi
  • kraje i regiony
  • klientów
  • okresy

* CO²eq: odpowiednik CO². Obejmuje wszystkie gazy cieplarniane, nie tylko CO²