Doradztwo w dziedzinie łańcucha dostaw

Kontrola i optymalizacja Waszych kosztów logistycznych przy zachowaniu odpowiednich stawek za usługę może stanowić przewagę konkurencyjną Waszej firmy.

Diagnoza łańcucha dostaw

Supply chain diagnosis Eksperci GEODIS przeprowadzają diagnozę strategiczną Waszego łańcucha dostaw, by zidentyfikować możliwości i zalecić konkretne działania. Proces ten rozpoczyna się od zatwierdzenia ogólnych celów Waszej firmy, które wpływają na łańcuch dostaw (cele i struktura).

Strategia sourcingowa

Sourcing strategy Doskonałość operacyjna stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania menedżerów zarządzających łańcuchem dostaw. Oznacza ona dostarczanie w pełni zgodnych zamówień we właściwym czasie i w doskonałym stanie, z zachowaniem poziomu usługi na miarę wizerunku Waszej firmy.

Badanie stawek

Rates benchmark Dzięki swojej dogłębnej znajomości globalnego rynku, eksperci GEODIS określają potencjalne oszczędności w stosunku do zakontraktowanych stawek. Po przeanalizowaniu Waszych stawek oraz warunków wykonania (termin realizacji, zakres zadań, wymogi techniczne), eksperci GEODIS dokonują analizy Waszych kosztów, porównując je do standardów rynkowych. Biorąc pod uwagę ilości oraz ograniczenia operacyjne, poszukują najważniejszych usprawnień, działań przynoszących szybkie efekty oraz zmian o charakterze długofalowym.

Projektowanie sieci

Network design Projektowanie sieci pozwala na dostosowanie się do zmian popytu, do fuzji lub przejęcia nowego podmiotu, konsolidacji kilku lokalizacji, zmiany miejsca produkcji itp. Wiele zmian w Waszej firmie może mieć wpływ na kształt optymalnego łańcucha dostaw.

Reengineering i Lean management

Reengineering and Lean management Wasze procesy związane z łańcuchem dostaw, zarówno wewnętrzne, jak zlecane na zewnątrz, mogły zostać wdrożone niedawno albo lata temu. Procesy muszą być dostosowywane tak, by wspierały realizację obecnych celów firmy.

Publikacje prasowe

Publikacje prasowe

10/27/2016

GEODIS, a new logistics partner for Giordano Vini in Italy Czytaj dalej

Wszystkie komunikaty prasowe

Wiadomości

Wiadomości

09/20/2016

Spotkajcie się z GEODIS na Szczycie 3PL w Venlo w dniach 10-12 października Czytaj dalej

Zobacz wszystkie wiadomości