Usługi o wartości dodanej

Dowiedz się więcej o naszych usługach o wartości dodanej Distribution & Express. Rozwiązania w dziedzinie transportu ekspresowego, dystrybucji i wynajmu firmy GEODIS są dodatkowo wzmocnione za pomocą pełnej gamy usług o wysokiej wartości dodanej.

Większa elastyczność Waszych dostaw

More flexible deliveries Korzyści płynące z elastyczności naszych dostaw przy wybraniu opcjonalnych usług o wartości dodanej

Zwiększone bezpieczeństwo Waszych przesyłek

More secure dispatches Skorzystajcie z naszych zobowiązań umownych, by zabezpieczyć swoją działalność.

Bardziej płynne zwroty i cross-flow

More fluid return- and cross-flows Zachowajcie kontrolę nad przepływami zwrotnymi i cross-flow.

Więcej informacji dla Was i Waszych odbiorców

More information for you and your consignees Używajcie naszych aktywnych powiadomień, by utrzymywać wyczerpujący poziom informacji w kontakcie z nami i naszymi odbiorcami.

Silniejsze zaangażowanie w Waszą politykę rozwoju zrównoważonego

Stronger commitment in your sustainable development policy Korzystajcie z naszych narzędzi CO², by ulepszyć swoją politykę rozwoju zrównoważonego.

Distribution & Express: e-space

Zoptymalizujcie zarządzanie swoimi wysyłkami dzięki naszemu prywatnemu rozwiązaniu on-line, od zlecenia odbioru po T&T i inne.